català | castellano
LSN advocatsLSN administració de finques i comunitats de propietarisLSN finques

Política de Privacitat

  • Lorenzo Santos Núñez amb NIF núm. 39697299-N i domicili al carrer Torres Jordi, 18 Esc. A, Local 1, 43005 Tarragona, Espanya.
  • Per la utilització d'alguns del serveis oferts des del lloc web de LSN, els usuaris hauran de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal. LSN tractarà aquestes dades d'acord amb les finalitats i condicions definides en els avisos d'informació incorporats als formularis de recollida.
  • En aquest sentit, l'usuari garanteix que les dades personals facilitades són autèntiques, d'acord amb la realitat, en el moment de la recollida. L'usuari assumeix l'obligació de comunicar qualsevol modificació. En el cas de que les dades siguin inexactes, incompletes o hagin deixat deixar de ser necessàries per a la seva finalitat, LSN procedirà a la seva cancel·lació, neteja i/o bloqueig.
  • L'usuari podrà exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la seu de LSN.
  • LSN es compromet a un tractament de les dades personals, que puguessin haver facilitat els usuaris, com a informació confidencial. LSN no les cedirà a cap tercer ni les utilitzarà en el seu propi benefici, sense obtenir prèviament el consentiment de l'usuari.
  • No obstant, LSN, a requeriment de l'Autoritat Competent, en l'exercici de les funcions que legalment li siguin atribuïdes i d'acord amb la normativa aplicable, podrà revelar qualsevol informació que estigui al seu poder.
  • LSN garanteix que el servidor on s'emmagatzemaran les dades ha adoptat les mesures de seguretat necessàries per tal d'evitar l'alteració, pèrdua, el tractament o accés no autoritzat a les dades de referència. Malgrat aquestes prevencions, l'usuari haurà de ser conscient de que les mesures de seguretat a internet no són inexpugnables.
  • LSN no farà ús de les cookies durant la visita de l'usuari per la pàgina web, fet que garanteix la navegació anònima, tot i que té el deure de retenció de les dades de tràfic relatius a les comunicacions electròniques, però solament els necessaris per tal de localitzar l'equip informàtic utilitzat per l'usuari per a la transmissió de la informació.
  • LSN garanteix que ha adoptat les mesures de seguretat físiques i tècniques de les seves instal·lacions, sistemes informàtics i organització de fitxers.

CONTACTI AMB NOSALTRES

Adreça:c/ Torres Jordi, 18 Esc. A, Local 1 (43005 - Tarragona)
Telèfon:977 249 671
Fax:977 249 672
E-mail: